Geopark Łuk MużakowaŚwiatowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa

Geopark jest formą transgraniczną – obejmuje obszar jednej z najlepiej zachowanych moren czołowych w Europie Środkowej – Łuk Mużakowski, znajdującej się na terenie Niemiec i Polski. Morena w kształcie podkowy o długości 40 km i szerokości 3-5 km zajmuje powierzchnię 170 km2, z czego w Polsce znajduje się 75 km2.

Strona polska Geoparku to formalnie Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa – który powstał w 2001 r. by chronić leżącą po polskiej stronie granicy część moreny czołowej w kształcie podkowy – Łuk Mużakowski oraz złożony system fragmentu doliny Nysy Łużyckiej.

W obrębie P.K. Łuk Mużakowa znajdują się: Park Mużakowski i rezerwat leśny „Nad młyńską Strugą” – te dwa pierwsze parki są ze sobą bardzo często mylone.


Pojezierze Antropogeniczne

Tak nazywa się fachowo – 110 zbiorników wodnych na Łuku Mużakowa, które powstały w wyniku działalności górniczej.

Pojezierze zwane jest czasami przez turystów – polskimi Plitwickimi jeziorami – i coś w tym jest – gdyż istotnie, kolorami niektóre jeziora, bardzo przypominają te w Chorwacji.

Woda w jeziorach przybiera barwy: od turkusowo-niebieskich, zielonych, granatowych do pomarańczowych, czerwonych i brunatnych. Kolory zmieniają swoje nasycenie również w zależności od pory dnia i pory roku.

Dzięki odsłonięciom pokładów trzeciorzędowych, źródliskom wód mineralnych, wychodniom węgla, formom erozyjnym – najmłodsza część „pojezierza antropogenicznego” staje się wyjątkową, unikalną lekcją geologii i niecodzienną atrakcją turystyczną.  Teren ten jest również gratką dla pasjonatów fotografii, czy też malarzy.

Najciekawsze formy erozyjne i najpiękniejsze jeziora Łuku Mużakowa znajdzie Państwa właśnie w naszym sąsiedztwie na przygotowanej dla turystów Trasie Geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”


Geopark – odznaczenia:

  • 2009 – pierwszy certyfikat dla Geoparku w POLSCE – tytuł Geoparku Krajowego od Głównego Geologa Kraju – Henryka Jezierskiego
  • 2011 – certyfikat Sieci Europejskich i Światowych Geoparków – przynany w Norwegii
  • 2015 – nadanie statusu Ṥwiatowego Geoparku UNESCO w listopadzie 2015 r na 38 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu
  • 2016 – 7 cud Polski w plebiscycie National Geographic