Rezerwat nad Młyńską Strugą

Rezerwat nad młyńską strugą leży nad rzeczką Skrodą [zam. Skródą], którą nazywa sie również Młyńską Strugą. Uwagę przyciąga czerwone i pomarańczowe zabarwienie wód rzeki. Rezerwat graniczy z Geoparkiem Łuk Mużakowa. Stanowi fragment charakterystycznego lasu naturalnego mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo-dębowych. Jest jedną z najciekawszych, przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcji w tym rejonie. Szlak, przez rezerwat od strony Łęknicy, zaczyna się od ulicy Wiejskiej i wiedzie w pobliżu licznych meandr rzeczki Skrody, do ruin dawnego młyna „Kucyk” – naprawdę warto zobaczyć ten naturlany, bogaty krajobraz. Początek trasy psuje widok dawnego wysypiska śmieci, jednak kierując się od niego w prawo [kierunek południowy-wschód] jest już tylko lepiej. Jest to świetna propozycja dla entuzjastów wycieczek rowerowych.

Możecie Państwo podziwiać bogactwo drzewostanu, jak również runa leśnego. Na całej partii poddanej pod ochronę przeważa buk i dąb. Występuje także sosna, lipa, wiąz, modrzew, grab, jarzębiny, klon, jodła, świerk, pojedynczo dąb, buk w II klasie wieku. W podszycie występują: bez, jarząb, świerk, kruszyna, osika, dąb pokrywający 55% powierzchni. W runie występują paprocie: orlica pospolita i nerecznica samcza, śmiałek darniowy, borówka czernica, turzyce, kosmatka owłosiona, fiołek leśny, sałatnik leśny, szczawik zajęczy. Rezerwat obfituje też w wiele gatunków zwierzyny leśnej.