Trasa Geoturystyczna

Trasa geoturystyczna “dawna kopalnia Babina”

Ścieżka o długości 5 km jest częścią Geoparku Łuk Mużakowa. Przebiega między miejscowościami Nowe Czaple i Łęknica.

Trasa pieszo-rowerowa została oznakowana po polsku i po niemiecku i obejmuje najciekawsze formy pokopalniane, które powstały w okolicach miejscowości Łęknica w wyniku działalności kopalni „Babina”.

Łuk Mużakowa to najlepiej zachowana morena czołowa na świecie, której bogactwem naturalnym są płytko zalegający węgiel brunatny, gliny ceramiczne oraz piasek kwarcowy, eksploatowane przez człowieka przez około 160 lat.

W wyniku długotrwałej działalności górniczej na tym terenie powstało pojezierze antropogeniczne z ponad 100 zbiornikami wodnymi różniącymi się barwą, chemizmem i kształtem. Pojezierze to jest unikatowe w skali kraju.

Oprócz poeksploatacyjnych zbiorników wodnych można także zobaczyć inne ciekawe utwory tych terenów, jak profile oraz bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, z których wytracają się naskorupienia, czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie utworów zwałów pokopalnianych.

źródło: http://leknica.pl

 


Filmy promocyjne:

Czym zachwyca Łęknica ?


Geościeżka – mapa:

Mapa google – geościeżka

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Sgyg4s37X2zeNK-f6J6zJkWYpLA&ehbc=2E312F