Park Mużakowski

Jedną z najbardziej znanych i okazałych atrakcji okolic – jest Park Mużakowski. Zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 700 ha jest XIX-wiecznym dziełem sztuki ogrodowej. Jest to dzieło niemieckiego księcia Hermana von Pückler – Muskau.

Park Mużakowski powstał przy odziedziczonej przez Pücklera rezydencji, której początki sięgają XIV wieku. Symbolicznym początkiem jest rok 1815, kiedy to Pückler ogłosił list powiadamiający mieszkańców miasta o zamiarze założenia Parku.

Na przestrzeni lat zmieniali się właściciele i główni architekci parku. Jednym z najwybitniejszych planistów tamtych czasów był Eduard Petzold, autor kilkudziesięciu założeń krajobrazowych w Nieczech, Polsce i Holandii. Petzold dokonał uzupełnień i korekt kompozycji, kontynuując ideę Pücklera. Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem powstał zielony pierścień otaczający miasto. Nowym elementem parku było założone przez niego rozległe arboretum – jedna z największych kolekcji roślin drzewiastych w Europie.

Ustanowiona po wojnie polsko-niemiecka granica państwowa na Nysie Łużyckiej podzieliła park na dwie części. Przejście frontu pod koniec II wojny światowej spowodowało w parku znaczne zniszczenia. Mimo tego park zachował swoją podstawową wartość – czytelną wielkoprzestrzenną kompozycję.

źródło: http://leknica.pl

Jednymi z najciekawszych obiektów architektonicznych, jakie znajdziecie Państwo w Parku Mużakowskim – są Nowy oraz Stary Zamek. Oto jak stan pozostawiło jarzmo II Wojny Światowej:

Kilka faktów z historii – jak to się stało, że zamek wygląda dziś jak nowy?

Jak możemy przeczytać na stronie park-muzakowski.pl:

Po stronie niemieckiej najwyższy priorytet miały od początku prac rekonstruktorskich – projekty budowlane

 • W 1994 roku odrestaurowano Oranżerię i przystąpiono do porządkowania jej otoczenia, wyburzono sąsiadujące z nią powojenne zabudowania fabryczne.
 • W latach 1995-2000 zrealizowano program konserwacji zabudowań mieszkalnych i gospodarczych folwarku zamkowego. Budynki przeznaczono na cele mieszkalne i na obiekty związane z obsługą turystów.
 • Przeprowadzono również remont budynków zaplecza biurowego i socjalnego (1999) oraz wybudowano nowe zaplecze techniczne (2001-2002).
 • Największym przedsięwzięciem budowlanym było zabezpieczenie i częściowa odbudowa Nowego Zamku, rozpoczęta w 1995 roku. W odrestaurowanym skrzydle zachodnim umieszczono stałą wystawę poświęconą historii parku, a także nowy punkt informacyjny.

Po stronie polskiej przede wszystkim konieczna była regulacja sytuacji własnościowej oraz objęcie parku ochroną prawną

 • Główne założenie projektu – przestrzenna integracja części polskiej parku z jego częścią niemiecką – konieczność przywrócenia historycznych powiązań widokowych centralnej części założenia z miejscami i obiektami rozmieszczonymi wzdłuż tarasów rzecznych po stronie wschodniej.
 • Usuwanie samosiewów z łąk doprowadziło do odtworzenia wnętrz parkowych w Parku na Tarasach, szczególnie dużych w jego części środkowej.
 • Prace melioracyjne na Łące Trzcin (2000-2001) pozwoliły przywrócić ważne powiązanie widokowe – z tarasu Mauzoleum w kierunku Nowego Zamku.
 • Przeprowadzono konserwację obiektów architektonicznych: Mostu Królewskiego/Książęcego (1998-1999) oraz Mostu Arkadowego (2011), a także aranżację na tarasie Mauzoleum nawiązującą do niezachowanej budowli (2000).
 • Rozpoczęto zabezpieczanie reliktów zespołu Domu Angielskiego i odtworzono jeden z pawilonów (2011)
 • W Parku na Tarasach odtworzone zostały drogi i ścieżki parkowe łączące kluczowe punkty kompozycji.
 • Dzięki wspólnej odbudowie historycznego Mostu Podwójnego na Nysie Łużyckiej (2003-2004), jak również Mostu Angielskiego (2011) obie części parku odzyskały połączenie funkcjonalne.
źródło: http://park-muzakowski.pl

Park Mużakowski to lata ciężkiej pracy Fundacji Księcia Pucklera – po niemieckiej stronie oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa po stronie polskiej. To dzięki ich wysiłkom i wzorowej współpracy polsko-niemieckiej – Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO w roku 2004.